KalleZen

Getinge Daily

Lång
OMXSTO:GETI_B   GETINGE AB SER. B
Getinge annonserade precis att man budgeterar för böter på ca 1,8 miljarder kr. Detta skulle ge en kurs på ca 85 kr men det kommer förmodligen handlas ner mer imorgon. Ser det som att det finns två entryzoner för bra R/R.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.