Patriick2jz

$GME RETEST 180$

Kort
NYSE:GME   GameStop Corporation
GME har hittat motstånd på BEARHISH ORDERBLOCK.

Innan vi testar fib nivå 1,1618 bör GME testa BULLISH ORDERBLOCK återigen. RSI MFI Indikerar fall. VPVR indikerar motstånd.

*OBS*

DENNA ANALYS ÄR ENDAST BASERAD PÅ VAD JAG TROR OCH ÄR SKAPAD FÖR UTBILDNINGSSYFTE! EJ KÖPRÅD!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.