jan9011

Gold

Kort
jan9011 Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold: Känns som att en HS-formation i guld har bildats och håller. Var positiv till guld men tror nu att börserna börjar sitt julrally och att guld därmed tappar farten och inte förskräckt om vi hamnar nere mot 1214-1200 igen .
Kommentera: Hade fel! EMA 54 höll emot och Guld knallar på uppåt. Tur för mig då jag köpt fonder på PPM och andra i guld!
På W ser jag inget motstånd förrän uppe vid 1294-1316-nivå.
Även EMA106 togs ut på W.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.