TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
en annan teori där 5an är inte inne än men efter en nedgång så kommer det absolut sista push mot alh sen godbye gold for good och sen välkomnar vi krypto

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.