AktieAI

Guld - 3 Månaders Diagram

Lång
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Det här är en teknisk analys på Guld i 3 månaders diagrammet.

Vi ser en gigantisk Cup and Handle formation och det verkar som om den nuvarande candlen håller på att bryta upp. Observera att det är 19 dagar kvar tills candeln stänger och allt kan hända tills dess, men om candeln stänger ovanför den gula streckade linjen då kan vi nog dra slutsatsen att guld har brutit upp ur formationen och kan förvänta oss en kraftig rörelse uppåt.

Tittar vi på RSI and MACD ser vi att båda har vänt upp. EMA9 har stöttat kursen och vi ser också en "Spinning Bottom" candle som följs av två blåa candles, vilket talar för en fortsatt uppgång.

Inflation som förmodligen kommer att vara långvarig p.g.a. hur FED har misskött sig under de senaste två åren. Krig mellan Ryssland och Ukraina som har resulterat i sanktioner mot Ryssland som är världens 3:e största guldproducent.

Vi kan redan se hur råvarupriserna har skjutit upp i höjden och det verkar bara vara början.

Länge har institutioner och banker manipulerat guld och silver och har kontrollerat kursen genom stora kort positioner. Om det sker en liknande "short squeeze" med guld som det hände med nickel för några dager sen kommer vi att bevittna en kraftig uppgång.

Går guld upp, kommer lillebrodern silver att följa med som också har varit manipulerad och undervärderad kraftigt på väldigt länge. Jag tror till och med att uppgången i silver kommer att vara ännu mer dramatisk p.g.a. det, speciellt att silver har även industriell användning och är ett förbrukningsmaterial, vilket gör att reserverna håller på att tömmas i snabb takt.

Jag är väldigt positiv till guld och tror att kursen kommer att gå upp kraftigt under kommande veckor.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

Följ mig om du vill bli varse om uppdateringar och nya analyser som jag lägger upp.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.