TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold och ev . AB-CD mönster
Kommentera: Rätvinklig triangel. Kan bli falskt utbrott nedåt först?