jan9011

Gold

Lång
jan9011 Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Gold och ev. AB-CD mönster
Kommentera: Rätvinklig triangel. Kan bli falskt utbrott nedåt först?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.