OMXSTO:GOMX   GOMSPACE GROUP AB
Gomspace, en aktie jag själv ligger i. Tyvärr! Mot bättre"vetande" och lyssnande på andra som tyckte sig veta en del om deras verksamhet och med anledning av höga volymstaplar gick jag in. Hitintills inte varit någon lysande affär!
Men runt 10-8:- kanske någon mer tycker den är intressant?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.