zivven

deepstate helt galna

FX:GOOG   Alphabet Inc (Google) Klass C
kan inte säga så mycket mer
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.