NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Klass A
Vi ser vad som förmodan är ett toppenbygge, detta betyder att det finns ordrar som trycker ned kursen. Jag förväntar mig nedgång på 5-15% kommande veckor
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.