NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Klass A
Vi ser vad som förmodan är ett toppenbygge, detta betyder att det finns ordrar som trycker ned kursen. Jag förväntar mig nedgång på 5-15% kommande veckor
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.