NASDAQ:GRVY   GRAVITY Co., Ltd.
Mycket intressant vad SM sker i lilla boxen. Håll koll. Tror på starkt upp sen starkt ner

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.