Erikramberg

GRVY bör hitta stöd på 92-105 dollar, bra köpläge

Lång
NASDAQ:GRVY   GRAVITY Co., Ltd
En studs i detta område ger ca. 40% till nästa reella motstånd på 145 dollar

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.