Erikramberg

GRVY bör hitta stöd på 92-105 dollar, bra köpläge

Lång
NASDAQ:GRVY   GRAVITY Co., Ltd.
En studs i detta område ger ca. 40% till nästa reella motstånd på 145 dollar

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.