iamyasink

HEDERA GROUP

iamyasink Premium Uppdaterad   
OMXSTO:HEGR   HEDERA GROUP AB
I mitten av oktober fick HEDERA en analys från Mangold. Jag ligger sedan tidigare investerad i hedera då deras affärsidé är enkel att förstå. Tekniskt sätt så har vi haft cykler med tillfälliga kursrusningar som beror på att floaten är väldigt låg. Det vi ser här i grafen är en omvänd HnS dvs. Omvänd huvud skuldra som teknisk sätt ska tolkas som bull när vi bryter oss förbi nacklinjen. Motstånd 8.45. Historiskt så ser vi även att EMA200 agerat motstånd där även jag fyller på.
Kommentera: Historiskt så ser vi även att EMA200 agerat "stöd" där även jag fyller på.

skrivit fel i inlägget tidigare det skall stå stöd.
Kommentera: Orkade tyvärr inte återtesta nacklinjen utan bröt sig förbi. EMA 50 är fortsatt trailing stopploss för den kortsiktiga.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.