jan9011

Heliospectra

Lång
OMXSTO:HELIO   HELIOSPECTRA AB
Heliospectra möjlig HS-formation och en intressant candle idag.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.