jan9011

Stigande kil på W

OMXSTO:HEMF   None
Stigande kil och långt ner till EMA . Test av kiltak nu.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.