jan9011

Hemfosa

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:HEMF   None
Hemfosa : lägre topp = Lägre botten? Håller i alla fall koll efter det. Fått höjd riktkurs av Swedbank till 107:-.
Väntar på lägre botten och indikatorer bottnar ur.
Kommentera: Den rätta typen av tillgångar för stunden
Med stabila hyresgäster, långa kontrakt och begränsad konjunkturexponering är Hemfosa ett alternativ för investerare som söker låg risk. Med många likheter med kommersiella bostadsbolag förväntade vi oss tidigare att Hemfosa skulle handlas med ett premium på 10%. Dock i denna fas av konjunkturcykeln förväntar vi oss att investerare kommer att uppskatta stabiliteten ännu mer och höjer därför vårt premium till 15%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 107 SEK (105).

Q3: Lägre fastighetsuppvärderingar
Hemfosas förvaltningsresultat var precis i linje med vår förväntan. Fastighetsuppvärderingar uppgick till 89 MSEK (+0.2%), vilket var svagare än vår förväntan på 287 MSEK (+0,7%). Betald skatt var klart lägre än vår prognos, vilket får oss att höja FFO för 2020p med 7%. Å andra sidan har vi sänkt estimatet för fastighetsuppvärderingar till 250 MSEK efter den svaga uppvärderingen under Q3.

Köp upprepas
Liksom tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med 12-månaders framåtblickande NAV. Vi anser att Hemfosa bör handlas med ett premium på 15% (tidigare 10%) till följd av stabiliteten. Baserat på detta höjer vi riktkursen till 107 SEK (105). Vi upprepar Köp.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.