carlkong

HEXA stark bounce 10/1

Lång
OMXSTO:HEXA_B   HEXAGON AB SER. B
Hexa kommer träffa en lång och tillförlitlig support , samtidigt kommer det ske en tydlig förändring till bullish-trend. Trenden kommer hållla i 3 dagar med en uppsida på 3-4 %. Baseras också på fraktal matematiskt grund. En säkerhet på 63%.
Vi ses imån :/

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.