OMXSTO:HEXA_B   HEXAGON AB SER. B
Hexagon kan ha gjort sin resa ner och återfått köpare?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.