CalvinFvand

Hong Kong

Lång
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
OANDA:HK33HKD   Hong Kong 33
Sista vågen upp
Kommentera: ta hem vinsten

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.