CalvinFvand

Hongkong index

Kort
OANDA:HK33HKD   Hong Kong 33
säljorder på blå linje. Räknar med LL

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.