CalvinFvand

Hongkong Index

Kort
OANDA:HK33HKD   Hong Kong 33
Detta kan vara starten av ett megafall för Hongkong indexet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.