OESunrise

swinglong Haldex

Lång
OMXSTO:HLDX   None
Stigande trend, Gap close runt 61-62.

Positivt för långa.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.