OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Hm ser ut att befinna sig i en akumuleringsfas där hajar köper aktier efter aktier och svaga händer lämnar bolaget.

En ny tid kommer uppdagas i Hm efter sista flussen ner mot 109🙌

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.