Nicklas.Egyed

Hm närmar sig intressant zon

Lång
OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Jag har en tid bevakat Hm och tycker det ser ut som bra zoner att plocka upp lite mera aktier i.
Dock går tankar om hur vida vårt börsklimat nu är sunt, att plocka på sig mer i dessa dagar känns riskabelt. Men, styrka föder styrka sägs det, så mitt val är att här plocka upp lite fler aktier.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.