OMXSTO_DLY:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Bolaget fick nyligen under veckan en super stark nedgång! De ovanligt kan beror på en rapport men kollar man på den tekniska så är de positiv på tanken vi gjorde en positiv CHoCH samt fortfarande i en positiv trend. Vill se en ordentligt återhämtning i FVG och att den håller kommande vecka medans den jobbar i den FVG för sedan upp motstånd! Skulle helst ville se 160-155kr kursen innan en lång för min del. Håller inte FVG kan stöd vara nästa aktuell nivå!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.