tradingpappan

Bevakar Hennes & Mauritz för en lång setup

Lång
OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
H&M har visat en fin uppgång sedan slutet av 2018 och jag bevakar därför aktien för en eventuell vändning runt 173 ner mot 168, där vi ser tidigare, otestad struktur. Även en möjlig studs på MA200, om priset letar sig ner under veckan, samt styrka i volymprofilen. Vid price action runt nämnda prisområde, eller träff på den diagonala trendlinjen triggas en lång setup. Stoppen är inte statisk utan kan förändras lite beroende på var priset vänder (om det vänder).
Vinsthemtagning runt 184, med en eventuell nedskalning till hälften. Resterande hälft tas ut runt den övre trendlinjen, vid 200.

Gör alltid din egen analys innan du väljer att ta position!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.