OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
H&M verkar att göra ett försök att utmana 200 nivån! Mest handlad på large cap nu

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.