Skagenrora

Kort Holmen B på återtest av motstånd

Kort
OMXSTO:HOLM_B   HOLMEN AB SER. B
Holmen har tidigare brutit nedanför en bottennivå som höll sig från slutet av juni till början av juli. Detta stöd som nu blir en motståndsnivå har nu återtestats och vi ser att priset faller tillbaka. Bulls orkar inte handla upp priset ovanför din kritiska nivån. Dessutom handlar vi nu under nivån kring 199 kr där köpare och säljare tidigare bråkat om priset. Kort från dagens stängning. Stopp strax ovanför den senaste, lägre toppen. AB-CD och Fib 1.272 ger oss ett hum om vart man kan sätta target. Lite beroende på när man vill ta vinst, hela eller delar ger det oss en R/R på 3-5.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.