HSI:HSI   Hang Seng Index
vet bara en sak om Kinas index faller så rasar all ekonomi runt om världen vilket jag inte hoppas på men (om priset på hsi tar ut tydigare botten i corona crashet så kan vi gå djup djup ner bokstavligen
#proper for recession

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.