Linus3230

Hexatronic - Uppsida väntas

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Hexatronic har återigen blivit översåld. Förra analysen gav oss 15% i avkastning och denna komma göra ungefär densamma.
Det vi ser i grafen är att vi nu får en vändning i golden pocket samt tagit stöd av EMA200 (inringat).
Jag ser en uppsida på 13% och målkursen blir 140-150 SEK.
Kommentera:
5.5% upp idag, grattis alla !
Trade stängt: målet nått:
Mitt i prick igen! +15%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.