amg_nik

Hufvudstaden [SE] — Återtest av motstånd/stöd + Morgonstjärna

OMXSTO:HUFV_A   HUFVUDSTADEN AB SER. A
Hufvudstaden AB är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

  • Under våren föll Hufvudstadens aktiekurs markanta 50% mätt från den tidigare högstanivån. Under större delen av sommaren handlades sedan aktien i en fallande kil, för att tidigt i september bryta ut på uppsidan.

  • Efter stark försäljning i mitten på september ser vi nu ett tydligt etablerat motstånd kring 132-nivån. Detta motstånd gav vika i tidigt november när priset rusade +20%. Denna nivå har nu återtestats på ovansidan, vilket bör tolkas som en positiv signal för fortsatt uppgång i aktiekursen.

  • I samband med återtestet av stöd/motståndsnivån på 132 har en Morgonstjärna (candlestick-mönster) bildats på den dagliga grafen, vilket visar på köpstyrka. Alternativt skulle man kunna överväga samma område som ett enskilt mönster i form av en hammare ( candlestick med kort ljus och veke på nedsidan).

  • Ur en teknisk synvinkel är det värt att hålla koll på två närliggande motståndsområden. 140 utgör det närmaste motståndet, som blev en lokal dubbeltopp i april. Motståndet är dessutom konfluent med en Fibonnaci Retracement-nivå (38.2%) mätt från högstanivån till botten från kraschen i mars. Intressant nog handlades aktien över 140-nivån, för att sedan stänga precis under. Kan eventuellt tolkas som osäkerhet eller t.o.m. som en negativ signal.

  • Den andra motståndsnivån som bör beaktas ligger runt 145. Här har priset under mer än 2 års tid (2016-2018) tidigare handlats och agerat som motstånd.

  • Att passera dessa två nivåer skulle signalera styrka och öppna upp för fortsatt kursåterhämtning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.