amg_nik

Hufvudstaden [SE] — Återtest av motstånd/stöd + Morgonstjärna

OMXSTO:HUFV_A   HUFVUDSTADEN AB SER. A
Hufvudstaden AB är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

  • Under våren föll Hufvudstadens aktiekurs markanta 50% mätt från den tidigare högstanivån. Under större delen av sommaren handlades sedan aktien i en fallande kil, för att tidigt i september bryta ut på uppsidan.

  • Efter stark försäljning i mitten på september ser vi nu ett tydligt etablerat motstånd kring 132-nivån. Detta motstånd gav vika i tidigt november när priset rusade +20%. Denna nivå har nu återtestats på ovansidan, vilket bör tolkas som en positiv signal för fortsatt uppgång i aktiekursen.

  • I samband med återtestet av stöd/motståndsnivån på 132 har en Morgonstjärna (candlestick-mönster) bildats på den dagliga grafen, vilket visar på köpstyrka. Alternativt skulle man kunna överväga samma område som ett enskilt mönster i form av en hammare ( candlestick med kort ljus och veke på nedsidan).

  • Ur en teknisk synvinkel är det värt att hålla koll på två närliggande motståndsområden. 140 utgör det närmaste motståndet, som blev en lokal dubbeltopp i april. Motståndet är dessutom konfluent med en Fibonnaci Retracement-nivå (38.2%) mätt från högstanivån till botten från kraschen i mars. Intressant nog handlades aktien över 140-nivån, för att sedan stänga precis under. Kan eventuellt tolkas som osäkerhet eller t.o.m. som en negativ signal.

  • Den andra motståndsnivån som bör beaktas ligger runt 145. Här har priset under mer än 2 års tid (2016-2018) tidigare handlats och agerat som motstånd.

  • Att passera dessa två nivåer skulle signalera styrka och öppna upp för fortsatt kursåterhämtning.