OMXSTO:HUM   HUMANA AB
Bör röra sig ner ganska så nära tidslinjen. Sedan bör vi se en raket fart till öppningen.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.