OMXSTO:ICA   None
ICA : en uppdatering av förra analysen och en aktie jag glömt att hålla koll på. Det har även varit tyst(?) på forum om ICA vilket är lite tråkigt.
Botten jag nämnde i förra analysen höll och nu är funderingen hurlånt det ska innan större rekyl? Det börjar bli stor avstånd till MA200, för stort?
445-450 håller jag koll på för ev. rekyl.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.