jan9011

ICA

Lång
OMXSTO:ICA   None
ICA börjat tappa? Stack iväg väldigt och ut ur kanal. Dags att täppa till Gapet på 4h från 15/8 ? Håller koll nere i det området.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.