jan.palmberg.3

Jämförelse handel av aktier mellan ICA - Axfood

OMXSTO:ICA   None
Ser ut att aktierna byter plats mellan dessa två. Den ene upp den andre ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.