TradesharkA

Tecken på nedgång IMAX

NYSE:IMAX   Imax Corporation
Efter att ha analyserat Imax utveckling sedan i början av april hittar jag vissa tecken som tyder på att aktien rör sig mot en starkare nedåtgående trend i form utav att man endast kan hitta 2 stycken uppåtgående signaturer under april månad, och 3 stycken signaturer som rör sig inom den lila zonen för en nedåtgående trend.

Dock visar den senaste utvecklingen på en vändande trend, oklart hur stor eller om den utvecklingen går igenom då det inte finns tillräckligt med bevis som tyder på detta (behövs en ytterligare "peak" under dagens utveckling -den 16e april 2021- i rätt håll för att kunna säkra bevis på detta).

Alltså så tror jag att man som investerare bör förbereda sig på en ytterligare större nedåtgående trend inom de närmsta dagarna om det visar sig att dagens utveckling passerar ett värde lägsta värde mellan under 21.07USD.

Köprekomendation om dagens utveckling stannar omkring ett värde av 21.70
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.