SLMK

IMMU (Fibonacci trendlinje & EMA50)

OMXSTO:IMMU   MENDUS AB
Aktien testar i dagsläget stödet på ca 12 kronor. EMA50-linjen bröts negativt igår och passerade nivån på 12,50 kr.

Positivt Scenario: Grafen bryter upp från 12 kronor för att sedan testa nästa motstånd på 13 kr.

Negativt Scenario: 12 kronor håller inte, och resan fortsätter mot ca 11 kronor.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.