SLMK

IMMU (Fibonacci trendlinje & EMA50)

OMXSTO:IMMU   MENDUS AB
Aktien testar i dagsläget stödet på ca 12 kronor. EMA50-linjen bröts negativt igår och passerade nivån på 12,50 kr .

Positivt Scenario: Grafen bryter upp från 12 kronor för att sedan testa nästa motstånd på 13 kr .

Negativt Scenario: 12 kronor håller inte, och resan fortsätter mot ca 11 kronor.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.