TheYeager

Kokar i Impact Coatings

OMXSTO:IMPC   IMPACT COATINGS AB

Period 1 dygn.
Aktien kokar under trendtaket. Trendtaket har testats 2 ggr och kursen har rekylerat tillbaka därifrån först mot EMA200 och sen mot standard line. Utbrott från vimpelformationer brukar generellt vara ganska kraftiga och då vi även har bra stöd neråt i standard line och EMA200 så är aktien mkt intressant. Kan vi se ett utbrott av lagging line genom standard line och Cloud Span B så är nästa motstånd vid ca 30kr.


Period 4h
Kursen är snurrad som en orm runt EMA200 sen november månad. Cloud Span B är rak framför vilket indikerar fortsatt orolighet men då kursen är ovanför molnet så är det ändå positiva signaler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.