PublicPete

Industrivärlden fortsätter upp efter en fin sommar

Lång
PublicPete Uppdaterad   
OMXSTO:INDU_C   INDUSTRIVÄRDEN, AB SER. C
Industrivärlden har haft en riktigt stark sommar och jag tror att hösten kommer att fortsatta med en stabil utveckling uppåt. Under gårdagen kände aktien på motståndet vid 197 innan den stack nedåt igen. Tror dock att Industrivärlden definitivt ska upp och testa motståndet på 200 inom kort.
Handel aktiv:
Sedan senast jag presenterade denna tanke så har aktien stigit rejält. Nu har den tagit motståndet på 200 och allt ser ut att fortsätta upp även framöver.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.