filipsodra23

$inmd bryter upp från en lång bas och konsolidering

Lång
NASDAQ:INMD   InMode Ltd.
Inmode gör ett försök in till stage 2, efter ett långt basbyggande och konsolidering som pågått i snart ett år ser den riktigt fin ut tyucker jag och är lång från 39$.

Fundamentalt gillar jag produkten och tjänsten, EPS stiger i snitt över 25% QoQ och det är en tidigare winner som jag tror har bra odds på att gå bra kommande år/åren.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.