Stockprisers

Instalco, bullish divergens macd, ökande obv, konsolidering

Lång
OMXSTO:INSTAL   INSTALCO AB
Kursen har nyligen brutit upp från en 10 veckors konsolidering vid 137:-. har efter detta 2 veckors ny konsolidering mellan 140-145:-. Sista dagarna har dock bottnarna blivit högre och volymen ökat vilket satt tryck på taket vid 145:-. Rapport på tisdag.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.