Stockprisers

Instalco, bullish divergens macd, ökande obv, konsolidering

Lång
OMXSTO:INSTAL   INSTALCO AB
Kursen har nyligen brutit upp från en 10 veckors konsolidering vid 137:-. har efter detta 2 veckors ny konsolidering mellan 140-145:-. Sista dagarna har dock bottnarna blivit högre och volymen ökat vilket satt tryck på taket vid 145:-. Rapport på tisdag.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.