Linus3230

INTC - 10% uppsida

Lång
NASDAQ:INTC   Intel Corporation
Intel befinner sig i en fin stödzon där vi tidigare fått uppgång ifrån. Så länge stödet håller ($42-43) är jag positiv till Intel. Möjlig target på $47,5
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.