Linus3230

INTC - 10% uppsida

Lång
NASDAQ:INTC   Intel Corporation
Intel befinner sig i en fin stödzon där vi tidigare fått uppgång ifrån. Så länge stödet håller ($42-43) är jag positiv till Intel . Möjlig target på $47,5
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.