Gyllenhammar

Investor B 29/11

Lång
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Investor B har format en Cup n Handle formation. Idag skedde ett utbrott ur den ''handtaget'' och stängde över trendlinjen. Tittar vi på övriga indikatorer ser vi att MACD linjen nyligen har korsat signallinjen vilket är ett positivt tecken. På RSI har vi ett värde på 51 så vi har mycket momentum kvar i aktien. Nu behövs ett utbrott över 220kr för att säkerställa formationen.

Väl mött!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.