AktieAI

Investor B - Dagdiagram

Lång
AktieAI Premium Uppdaterad   
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Det här är en teknisk analys på Investor B i dagdiagrammet.

Aktien har brutit ut ur en konsolidering som har hållit på sen maj 2021.

De två tjockare gula streckade linjerna representerar konsolideringens yttersta nivåer. På mitten av konsolideringen finns det en tunnare gul linje som har agerat som en mindre stöd/motstånd.

Vi ser volymprofilen vars PoC (point of control) sammanfaller med den översta gula linjen som visar att den största omsättningen i den senaste trenden sen oktober har skett på den nivån vilket är positivt.

Vi ser också att EMA50 ( orange ) har stöttat priset på vägen upp som dessutom råkar sammanfalla med den nedersta helstreckade vita linjen i Pitchforken, vars linjer kan agera som stöd/motstånd i sig som det tydligt syns i grafen.

Vi ser att priset har nått samma streckade linje i Pitchforken som stoppade uppgången den 8:e december. Tittar vi på candlesticks ser vi en "Hanging Man" följt av en Doji . Detta tyder på att kursen har nått ett motstånd.

Det här behöver inte tyda på att kursen kommer att gå ner men jag hade gärna sett att kursen testade om den översta streckade gula stödet som råkar sammanfalla med flera andra motstånd som nämns i grafen för att sen fortsätta sin resa upp .

MACD befinner sig i positiv territorium och vi kan se en projicerad riktkurs med hjälp av Fibonacci på ca 256 kr .

Jag är positiv till aktien, även om på kort sikt kan vi se en viss volatilitet.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Inzoomad bild på diagrammet med litet fler förklaringar:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.