SUPERINVESTIL18

Investor - Ned till 150kr

Kort
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Vi har fått oss en dubbeltopp vilken tillsammans med indikatorer visat på en vändning i trenden. Just nu hänger vi på ett viktigt stöd som jag tyvärr tror att vi kommer bryta.

Bryter vi under 177 kr ser jag det som troligt att vi ser en nedsida till minst 150 kr (primär target).

Skulle vi istället håller oss över 177 kr ser jag att vi testar topparna igen , men det känns ganska långt borta i den marknaden vi ser idag.

PRIMÄR TARGET: 150-133 kr
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.