jan9011

Inwido

Lång
OMXSTO:INWI   INWIDO AB
Inwido börjat klättra. Gillar inte riktigt den långa svansen. Rädd för återtest i svansområde, men hoppas på det här scenariot.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.