jan9011

Inwido

Lång
OMXSTO:INWI   INWIDO AB
Inwido börjat klättra. Gillar inte riktigt den långa svansen. Rädd för återtest i svansområde, men hoppas på det här scenariot.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.