TVC:IXIC   NASDAQ Composite Index
Nasdaq har fått sig en rekyl i form av en ABC rörelse. Vi har brutit upp och letar just nu en topp för en mindre 3a. Efter att denna 3a är satt så ska vi göra en mindre rekyl i form av en 4a. Där kommer jag försöka leta en långposition för att kunna på sikt kunna åka upp i en större topp. Kommer att försöka hitta en formation i 4an och ett uppbrott därifrån. Tillämar tajt stopploss så tror jag det finns en bra vinst att hämta, men först innan jag letar position så måste vi få rekylen som jag väntar på.
När jag tar position vill jag se positiva divergenser på både macd och rsi innan jag tar ett beslut
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.