OMXSTO:JDT   JONDETECH SENSORS AB
Jondetech en aktie som vänt till uppåtgående och kanske orkar upp mot 11:-region. Håller koll runt 8 region

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.