jan9011

JLT Computers

Lång
OMXSTO:JLT   JLT MOBILE COMPUTERS AB
JLT steg under låg volym. Indikatorer, snabba, i överköpt läge = rekyl?
Har under bevakning på lägre pris.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.