OMXSTO:JM   JM AB
JM ligger i en svagt negativ kanal (röd). Utbrottunder den kan trigga köpare att "fynda" och komma in . Candlar och formationer får berätta när det är dags och åt vilket håll. Börjar bli trångt i bollinger kanal 4h.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.