jan9011

JM

Lång
OMXSTO:JM   JM AB
JM hämtar andan? Stängning ovanför kons. nivå kanske skickar upp den en bit?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.